صفحه اصلی

مرکب های رنگی ضدآب 60 میل اعتدال در 25 رنگ

ماژیک های رنگی اعتدال

قلم های نی و پارویی اعتدال

موج صنعتی شدن ایران در اوایل قرن حاضر(سالهای 1300 شمسی به بعد) ،ظهور صنایع مبتنی بر نیازهای جامعه مدرن،تجربه واردات و همکاری با کمپانیهای غربی،تجّار و بازرگانان ایرانی را به سمت “تولیدصنعتی” رهنمون شد.
از دیرباز ایرانیان برای تامین مرکب و جوهر از روشهای سنتی استفاده میکردند اما با رشد جمعیت و گسترش موارد استفاده جوهر و مرکب در امور اداری،آموزشی و هنری،دیگر این روش پاسخگوی نیاز جامعه نبود.

sbobet slot777 joker123 slot deposit 10 ribu