دفتر های خوشنویسی اعتدال تهیه شده از کاغذ گلاسه 135 گرم سفید و اندازه 15*38 سانتیمتر بوده و در 3 مدل 10 برگ ، 20 برگ خط دار و 20 برگ بدون خط با صحافی فنری میباشد.