دفتر های خوشنویسی اعتدال تهیه شده از کاغذ نیم گلاسه 135 گرم سفید و اندازه 15*38 سانتیمتر بوده و تعداد صفحات آن 24 برگ میباشد.