جوهر ماژیک معمولی

جوهر ماژیک وایت برد

 
جوهرهای ماژیک اعتدال مخصوص ماژیکهایی میباشند که قابلیت شارژ جوهر دارند.این جوهرها در دو نوع ضدآب الکلی یا ماژیک های معمولی و ماژیکهای وایت برد و چهار رنگ : مشکی ، آبی ، سبز و قرمز و در بطریهای 28 میلی لیتری میباشند.