غرفه شرکت اعتدال در پنجمین نمایشگاه لوازم التحریر و نوشت افزار مهندسی مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب 12 الی 15 تیر ماه 1397

غرفه شرکت اعتدال در ششمین نمایشگاه لوازم التحریر و نوشت افزار مهندسی مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب 11 الی 14 تیر 1398

غرفه شرکت اعتدال در پنجمین دوسالانه خوشنویسی قزوین سرای سعدالسلطنه 3 شهریور الی 5 مهرماه 1397